Web enquetes

Door toenemend internetgebruik is het verzamelen van gegevens via internet steeds interessanter aan het worden. Mede hierdoor neemt het ondervragen van respondenten via internet de laatste tijd een grote vlucht.

Inline kan voor u enquetes verzorgen waarbij van uw doelgroep de emailadressen bekend zijn. We gebruiken daarvoor Mailchimp, een online applicatie waarmee in een keer alle respondenten via email worden benaderd waarna ze een formulier op de server invullen.

Kenmerken zijn:

  • indien gewenst: beveiliging met login en passwoord
  • inloggen via loginscherm of middels klik op een link
  • controle op geldige invoer
  • mogelijkheid tot verplicht invullen van de vragen
  • enquêtes kunnen over meerdere pagina's verspreid aangeboden worden
  • respondent kan invullen onderbreken en later weer verder gaan
  • tussentijds opslaan van gegevens, zodat als de respondent afhaakt toch enige gegevens bekend zijn
  • enquête kan geïntegreerd worden in eigen pagina's (kleur/lettertype/achtergrondfiguur/logo)
  • analysebestand in bijv csv of excel formaat (ook geschikt voor statistische pakketten PSPP en SPSS)

Wij kunnen u ook bij andere onderdelen van uw onderzoek ondersteunen, zoals het uitvoeren van statistische analyses.

we 300

 

Contact

Inline
Witte Rozenstraat 48
2311 XX leiden

T: +31 6 266 70 705
E: info@inline-info.nl